अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २६ फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३३.३३
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३३.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.६०
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
काउली तराई (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.५०
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू १३०रू १५०रू १४०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
घिरौला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
तरुल (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
कुरीलो (के.जी.)रू ७००रू १०००रू ८५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
सौफको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
पुदीना (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २४०.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २६०रू २४४.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
मौसम (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
लप्सी (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २५०रू ३५०रू ३००.००
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५००रू ५५०रू ५२५.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११३.३३
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३५०रू ३७०रू ३६०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २७०रू २६०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २६०रू ३००रू २८०.००
रुख टमाटर (केजी)रू १४०रू १५०रू १४६.६७