अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २९ फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

आलु सेतो (के.जी.)रू २८रू ३०रू २९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७२रू ७८रू ७५.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३३.३३
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३२रू २८.४०
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २०रू २८रू २४.६०
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
काउली तराई (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू २९.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
टाटे सिमी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
तितो करेला (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
लौका (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू २६०रू २८०रू २७०.००
घिरौला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
मेथीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बकूला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
तरुल (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू ७०रू १००रू ८४.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.)रू ६००रू ८००रू ७००.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
पुदीना (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २६०रू २४०.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५५रू ५०.००
मौसम (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११२.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ५५रू ६५रू ६०.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
लप्सी (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २५०रू ३५०रू ३००.००
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५००रू ५५०रू ५२५.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १८०रू २००रू १९०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ३०रू ५०रू ४०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २३०रू २२६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २७०रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २६०रू ३००रू २८०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३६०रू ३५५.००
रुख टमाटर (केजी)रू १४०रू १५०रू १४६.६७