अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २० चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ८५रू ९५रू ८८.७५
आलु रातो (के.जी.)रू ४४रू ४६रू ४५.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ३८रू ४०रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६८रू ७२रू ७०.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३२रू २९.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू १०रू १५रू १३.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू १०रू १५रू १२.५०
काउली स्थानिय (के.जी.)रू १०रू २०रू १५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
परवर(तराई) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
घिरौला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बरेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २५०रू ३००रू २७५.००
कुरीलो (के.जी.)रू ४००रू ५००रू ४५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
कोइरालो (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
सौफको साग (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
कागती (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६४.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९३.३३
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
अंगुर(कालो) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
जुनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १४०रू १५०रू १४५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
किनु (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू ३००रू ४००रू ३५०.००
किवि (केजी)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४३०रू ४८०रू ४५५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ५८.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २६०रू २७०रू २६५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २७०रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३६०रू ३५५.००