अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ३२ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.३३
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १५रू २२रू १८.४०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू २५रू ३२रू २९.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५१.८०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४८रू ५०रू ४९.२५
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८०रू ८५रू ८३.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.५०
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
बोडी(तने) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
मकै बोडी (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १५०रू १३५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११२.००
तितो करेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३४.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३४.००
भिण्डी (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू २५रू ३०रू २८.३३
प्याज हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९२.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २७०रू ३००रू २८४.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सेलरी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २६०रू २४०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ८०रू १००रू ८८.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
जुनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १५०रू १२५.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २३०रू २५०रू २४०.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १००रू ११०रू १०६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ३०रू ६०रू ४५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू २५०रू ३००रू २७५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू २००रू २५०रू २३०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २००रू २१०रू २०५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४६.६७
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००