अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १५रू २०रू १८.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू २२रू २८रू २५.२०
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५६रू ५४.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४८रू ५०रू ४९.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८०रू ८५रू ८३.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३५रू २९.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
बोडी(तने) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११२.५०
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
घिरौला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
पिंडालू (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १६०रू २००रू १७६.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २७०रू ३००रू २८४.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २३०रू २६०रू २४४.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.३३
जुनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू २५रू २२.५०
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४६.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू २००रू २५०रू २२५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २००रू २१०रू २०५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २३०रू २४०रू २३५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २२०रू २४०रू २३०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००