अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १०रू १५रू १२.३३
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू १६रू २२रू १९.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५६रू ५३.६७
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८०रू ८५रू ८२.३३
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५५रू ६५रू ६०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.६७
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
मकै बोडी (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७५रू ८५रू ८०.००
परवर(तराई) (केजी)रू ६५रू ७५रू ७०.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
घिरौला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
पिंडालू (के.जी.)रू १००रू ११५रू १०८.३३
स्कूस (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २३०रू २६०रू २४६.६७
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.३३
जुनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू २५रू २२.३३
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३३.३३
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू २००रू २५०रू २२६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २००रू २१०रू २०५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २३०रू २४०रू २३५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २२०रू २४०रू २३०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००