अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ४ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १२रू १८रू १५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू १८रू २२रू १९.६७
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५५रू ५३.३३
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५२रू ५१.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८०रू ८५रू ८२.२५
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.३३
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.६७
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मकै बोडी (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिरौला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३५रू ४५रू ४०.००
सलगम (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्कूस (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३३.३३
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २८०रू २४३.३३
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २६०रू २४०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.३३
जुनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १३०रू ११६.६७
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू २००रू २५०रू २२६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २३०रू २४०रू २३५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २३०रू २६०रू २४३.३३
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७