अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ७ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १०रू १५रू १२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू १३रू १८रू १५.४०
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५७रू ५४.६०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.३३
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५२रू ५१.२०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८२रू ८५रू ८३.८०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २३.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
घिरौला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १६०रू २००रू १८०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २३३.३३
न्यूरो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
गुन्दुक (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९३.३३
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३३.३३
कागती (के.जी.)रू १८०रू २२०रू २००.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३८३.३३
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
आँप(दसहरी) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.३३
मौसम (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५६.६७
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४७.५०
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४४०रू ४२०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८७.५०
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू १५०रू २००रू १७५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ९०रू १२०रू १००.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २१०रू २२०रू २१६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २००रू २१०रू २०५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९३.३३