अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ८ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १०रू १५रू १२.४०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू १३रू १८रू १५.६०
आलु रातो (के.जी.)रू ५४रू ५८रू ५६.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८५रू ९०रू ८७.६०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.५०
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ४५रू ५५रू ५०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ४५रू ५५रू ५०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ४५रू ५५रू ५०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १५०रू १३६.६७
भटमासकोशा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
तितो करेला (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
घिरौला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भिण्डी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६८.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २७०रू ३००रू २९०.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
सेलरी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
पार्सले (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२४.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
आँप(दसहरी) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मौसम (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २५रू ३५रू ३१.२५
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४२०रू ४५०रू ४३५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३६.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू १५०रू २००रू १७५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २३०रू २२४.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २००रू २१०रू २०५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २३०रू २५०रू २४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९३.३३