अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ९ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ८रू १२रू १०.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू १३रू १९रू १५.४०
आलु रातो (के.जी.)रू ४६रू ५८रू ५२.६७
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८५रू ९०रू ८७.६७
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.३३
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १३०रू १४०रू १३५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
घिरौला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.६७
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १४०रू १८०रू १५६.६७
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
सेलरी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पार्सले (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२६.६७
अनार (के.जी.)रू २५०रू ४००रू ३१०.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.३३
मौसम (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६६.६७
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४२०रू ४५०रू ४३३.३३
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू १५०रू २००रू १७६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ७०रू १००रू ८३.३३
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २३०रू २२५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २३०रू २५०रू २४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००