अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १४ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १८रू २५रू २१.६०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू २५रू ३५रू ३१.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५६रू ६०रू ५८.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ५०रू ५२रू ५१.३३
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५२रू ५१.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ९५रू १००रू ९७.५०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६५रू ७५रू ७०.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २८रू ३५रू ३०.७५
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बोडी(तने) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६३.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ७०रू ६२.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ३९.००
परवर(तराई) (केजी)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
चिचिण्डो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भिण्डी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
पिंडालू (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
रायो साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २७०रू ३००रू २८८.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २३३.३३
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
पार्सले (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
पुदीना (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५३.३३
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०३.३३
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९२.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.५०
मौसम (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
जुनार (के.जी.)रू २३०रू २५०रू २४०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ६८.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २३०रू २५०रू २४०.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४२०रू ४५०रू ४३५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू ४००रू ५००रू ४५०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५२.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ७०रू ९०रू ८०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २३०रू २२४.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २२०रू २३०रू २२५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १६०रू १७०रू १६५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २३०रू २५०रू २४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००