अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १९ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू २८रू ३५रू ३२.६०
आलु रातो (के.जी.)रू ५८रू ६२रू ६०.४०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ५४रू ५६रू ५५.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४८रू ५२रू ५०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८८रू ९२रू ९०.४०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू १८रू २५रू २१.६०
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बोडी(तने) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
मकै बोडी (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ६८.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ६०रू ८०रू ७०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६४.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू २८रू ३५रू ३१.६०
चिचिण्डो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
झिगूनी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ७०रू ९०रू ७८.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्कूस (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रायो साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १००रू १३०रू ११४.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २५०रू ३००रू २८०.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
पुदीना (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
कागती (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७०.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५२.५०
मौसम (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ३५रू ४५रू ४०.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अदुवा (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २४०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४६०रू ५००रू ४८०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४६.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू ३००रू ४००रू ३५०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७२.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २१०रू २२०रू २१६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २२०रू २३०रू २२३.३३
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४६.६७
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००