अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २० असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.६७
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ३०रू ४२रू ३६.७५
आलु रातो (के.जी.)रू ५८रू ६२रू ५९.७५
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ५४रू ५६रू ५५.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४८रू ५२रू ४९.७५
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८८रू ९२रू ९०.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.३३
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मकै बोडी (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिरौला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्कूस (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रायो साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३३.३३
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू २९६.६७
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सेलरी (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
पुदीना (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
तोफु (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मौसम (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४६०रू ५००रू ४८०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू २५०रू ३५०रू ३००.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ७०रू ९०रू ८०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २१०रू २२०रू २१५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २२०रू २३०रू २२५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००