अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २४ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४४.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ५५रू ७०रू ६३.००
आलु रातो (के.जी.)रू ६४रू ६६रू ६५.२०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ५६रू ५८रू ५७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५२रू ५१.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ९०रू ९५रू ९३.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६४.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८७.५०
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू ११०रू १००.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ९०रू ११०रू १००.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
झिगूनी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७२.००
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
रायो साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६४.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
सेलरी (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७३.३३
पार्सले (के.जी.)रू ३००रू ४००रू ३५०.००
पुदीना (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २८३.३३
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
कागती (के.जी.)रू २००रू २४०रू २२०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ३६०रू ३५५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
आँप(दसहरी) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ६०रू ६५रू ६३.३३
मौसम (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू १००रू ८८.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६२०रू ६१०.००
अदुवा (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५२.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४६०रू ५००रू ४८०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १२८.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १२०रू १४०रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ७०रू ९०रू ८२.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू १५०रू २००रू १८०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४६.६७
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २३०रू २५०रू २४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००