अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २७ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ६४रू ६८रू ६६.३३
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ५८रू ६०रू ५९.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५४रू ५२.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ९०रू ९५रू ९२.३३
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
मकै बोडी (केजी)रू १३०रू १४०रू १३५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तितो करेला (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
लौका (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिरौला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्कूस (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
रायो साग (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
कुरीलो (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
सेलरी (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२६.६७
पार्सले (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
पुदीना (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
तामा (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १५०रू १४०.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मौसम (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
नासपाती(लोकल) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४६०रू ५००रू ४८०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १४०रू १५०रू १४५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००