गुरु बन्दना

प्रणाम गुरुदेव, लाखौ देवता छन कसलाई मात्र पूजा गरौँ । लाखौ तिर्थ छन् कहा कहा मात्र घुमौ । लाखौ मन्त्रहरु छन कुन कुन मात्र जपौ’ । लाखौ औषधि छन कुन कुन मात्र खाऔँ । मन्दिरका मुर्ति बोल्दैनन को संग म याचना गरौँ । चित्रकारले नि भगवान नदेखि आफ्नै कल्पना र भावनाका आधारमा भगबानको आकृति बनाउदछ…