अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ३ बैशाख । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २८.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५३.७५
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४२रू ४६रू ४४.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६५रू ७०रू ६७.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.३३
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू १५रू २५रू २०.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १००रू १२०रू १०८.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १४०रू १३०.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
घिरौला (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बरेला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.३३
रायो साग (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बकूला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तरुल (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३७०रू ३३८.००
कुरीलो (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १००रू १५०रू १२५.००
कोइरालो (के.जी.)रू १५०रू २००रू १६६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
पुदीना (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५५रू ५०.००
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अमला (के.जी)रू १००रू ११०रू १०५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू १८०रू २००रू १९०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ७०रू ९०रू ८०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २६०रू २७०रू २६४.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००