अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १८ फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८५रू ९०रू ८८.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २८रू ३५रू ३१.६०
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
काउली तराई (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३२.५०
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ३५रू ३२.५०
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५३.३३
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
टाटे सिमी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तितो करेला (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
घिरौला (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बरेला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बकूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
तरुल (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३२०रू ३६०रू ३४५.००
कुरीलो (के.जी.)रू १२००रू १५००रू १,३५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
पुदीना (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १४०रू १३०.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २५६.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
मौसम (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १४०रू १६०रू १५०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
अम्बा (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
लप्सी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
उखु (प्रति वटा)रू ८०रू ९०रू ८५.००
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २००रू ३००रू २५०.००
किवि (केजी)रू ५००रू ६००रू ५५०.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५००रू ५५०रू ५२५.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२४.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३५०रू ३७०रू ३६०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २८०रू २७०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू ३००रू २७५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३७०रू ३६०.००
रुख टमाटर (केजी)रू १४०रू १५०रू १४५.००