अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २८ फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

आलु सेतो (के.जी.)रू २८रू ३०रू २९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७२रू ७८रू ७५.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३२.५०
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.५०
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३२रू २९.२५
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २२रू २८रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
काउली तराई (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.५०
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू १००रू ११०रू १०५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
तितो करेला (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू २६०रू ३००रू २८०.००
घिरौला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११२.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
मेथीको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
तरुल (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
कुरीलो (के.जी.)रू ६००रू ८००रू ७००.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६३.३३
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
पुदीना (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २६०रू २४०.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
रुख कटहर (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
लप्सी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.००
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २५०रू ३५०रू ३००.००
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५००रू ६००रू ५५०.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २८०रू २७०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू ३००रू २६६.६७
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३७०रू ३६०.००
रुख टमाटर (केजी)रू १४०रू १५०रू १४५.००