अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ६ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६५रू ८०रू ७१.६७
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५५रू ५३.३३
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८०रू ८५रू ८२.६७
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
मकै बोडी (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिरौला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
स्कूस (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रायो साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
पालूगो साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
सेलरी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७६.६७
गान्टे मूला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३३०रू ३१६.६७
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
आँप(दसहरी) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मौसम (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६६.६७
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू २००रू २२०रू २१०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २६०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
सिताके च्याउ (के.जी.)रू ९००रू १०००रू ९५०.००