अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २८ माघ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि तरकारी र फलफूलको मूल्य तोकेको छ ।

फलफूल तथा तरकारीईकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू ३०.००रू ४०.००रू ३५.००
आलु रातोके.जी.रू २८.००रू ३०.००रू २९.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू २८.००रू ३०.००रू २९.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू ६०.००रू ६५.००रू ६२.३३
गाजर(लोकल)के.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
गाजर(तराई)केजीरू २०.००रू २५.००रू २२.३३
बन्दा(लोकल)के.जी.रू ३०.००रू ३५.००रू ३२.६७
बन्दा(नरिवल)केजीरू २५.००रू ३०.००रू २७.६७
काउली स्थानियके.जी.रू २५.००रू ३०.००रू २८.२५
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
काउली तराईके.जी.रू २०.००रू २५.००रू २२.३३
मूला रातोके.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.३३
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू १०.००रू १५.००रू १२.३३
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू १५.००रू २०.००रू १७.६७
भन्टा लाम्चोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मटरकोशाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
टाटे सिमीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तितो करेलाके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
लौकाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सलगमके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
भिण्डीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
सखरखण्डके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
बरेलाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
पिंडालूके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
स्कूसके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
रायो सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
पालूगो सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
चमसूरको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तोरीको सागके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
मेथीको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
प्याज हरियोके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू १११.६७
बकूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
तरुलके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू १३०.००रू १८०.००रू १५३.३३
च्याउ(डल्ले)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२६.६७
ब्रोकाउलीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
चुकुन्दरके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
सजिवनके.जी.रू २००.००रू २२०.००रू २१०.००
रातो बन्दाके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
जिरीको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू ४०.००रू ५०.००रू ४५.००
सेलरीके.जी.रू १००.००रू १२०.००रू ११०.००
पार्सलेके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२६.६७
सौफको सागके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
पुदीनाके.जी.रू ४५०.००रू ५००.००रू ४७६.६७
गान्टे मूलाके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
इमलीके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
तामाके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
तोफुके.जी.रू १४०.००रू १८०.००रू १६०.००
गुन्दुकके.जी.रू २५०.००रू ३००.००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी)के जीरू ३००.००रू ३५०.००रू ३२६.६७
केरादर्जनरू १२०.००रू १५०.००रू १३३.३३
कागतीके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३३.३३
अनारके.जी.रू २५०.००रू २६०.००रू २५५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू १००.००रू १३०.००रू ११६.६७
अंगुर(कालो)केजीरू २००.००रू २५०.००रू २२६.६७
सुन्तला(नेपाली)के.जी.रू १४०.००रू १६०.००रू १५०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मौसमके.जी.रू १४०.००रू १५०.००रू १४५.००
जुनारके.जी.रू २२०.००रू २५०.००रू २३३.३३
भुई कटहरप्रति गोटारू १५०.००रू १८०.००रू १६६.६७
काक्रो(लोकल)के.जी.रू १२०.००रू १३०.००रू १२५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
रुख कटहरके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
निबुवाके.जी.रू ५०.००रू ६०.००रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू २२०.००रू २५०.००रू २३३.३३
मेवा(नेपाली)के.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
मेवा(भारतीय)केजीरू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
अम्बाके.जी.रू १२०.००रू १५०.००रू १३३.३३
लप्सीके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
किनुके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलुके.जी.रू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
किविकेजीरू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
आभोकाडोके.जीरू ३००.००रू ४००.००रू ३५०.००
अमलाके.जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
अदुवाके.जी.रू २२०.००रू २६०.००रू २३६.६७
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू ४५०.००रू ४८०.००रू ४६६.६७
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू ६०.००रू ७०.००रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू २००.००रू २५०.००रू २२६.६७
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू ७०.००रू ८०.००रू ७५.००
लसुन हरियोके.जी.रू ११०.००रू १२०.००रू ११५.००
हरियो धनियाके.जी.रू ८०.००रू ९०.००रू ८५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू ३५०.००रू ३८०.००रू ३६६.६७
छ्यापी सुकेकोके.जी.रू २००.००रू २५०.००रू २२६.६७
छ्यापी हरियोके.जी.रू ९०.००रू १००.००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू ३५०.००रू ३७०.००रू ३६०.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू २५०.००रू २७०.००रू २६०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू २५०.००रू ३००.००रू २७६.६७
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू ३१०.००रू ३२०.००रू ३१५.००
रुख टमाटरकेजीरू १००.००रू १२०.००रू ११०.००