अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १६ फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू २५रू ३०रू २७.५०
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ३२रू ३५रू ३३.६०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ३४रू ३६रू ३५.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७८रू ८२रू ८०.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३३.००
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ३५रू ४५रू ४०.००
काउली तराई (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.५०
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.३३
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ९०रू ११०रू १०२.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३३.३३
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू १३०रू १४०रू १३५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू ११०रू १३०रू १२०.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
घिरौला (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
रायो साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बकूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
तरुल (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
कुरीलो (के.जी.)रू १२००रू १६००रू १,४३३.३३
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २४०.००
सौफको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
पुदीना (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
अनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू ८५रू १००रू ९१.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
मौसम (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
रुख कटहर (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
लप्सी (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
उखु (प्रति वटा)रू ८०रू ९०रू ८५.००
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २००रू ३००रू २५०.००
अमला (के.जी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
लसुन हरियो (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २८०रू २७०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २८०रू २६०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३७०रू ३६०.००
रुख टमाटर (केजी)रू १४०रू १५०रू १४५.००