अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १९ फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३२.५०
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
काउली तराई (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३२.५०
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ३५रू ३२.५०
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
टाटे सिमी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
घिरौला (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६३.३३
बरेला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
बकूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
तरुल (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
कुरीलो (के.जी.)रू १०००रू १३००रू १,१५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
पुदीना (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १४०रू १३०.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १४०रू १६०रू १५०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
रुख कटहर (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
अम्बा (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
लप्सी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
उखु (प्रति वटा)रू ८०रू ९०रू ८५.००
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २००रू ३००रू २५०.००
किवि (केजी)रू ५००रू ६००रू ५५०.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५००रू ६००रू ५५०.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३५०रू ३७०रू ३६०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २८०रू २७०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३७०रू ३६०.००
रुख टमाटर (केजी)रू १४०रू १५०रू १४५.००