अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २५ फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७२रू ७८रू ७५.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३२.५०
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.५०
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २२रू ३०रू २६.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
काउली तराई (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.५०
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ३५रू ३२.५०
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ७०रू ९०रू ८०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू १३०रू १५०रू १४०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
टाटे सिमी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
घिरौला (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०३.३३
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९३.३३
स्कूस (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
मेथीको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
बकूला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
तरुल (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३०४.००
कुरीलो (के.जी.)रू ६००रू १०००रू ८००.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
सौफको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
पुदीना (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
कागती (के.जी.)रू २२०रू २६०रू २४०.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १६०रू १५५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
रुख कटहर (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
लप्सी (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २००रू ३००रू २५०.००
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १००रू ११०रू १०६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३५०रू ३७०रू ३६०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २८०रू २७०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २६०रू ३००रू २८०.००
रुख टमाटर (केजी)रू १४०रू १५०रू १४५.००