अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २७ फागुन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३२.६७
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.६७
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३२.६७
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.६७
काउली स्थानिय (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.६७
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ३५रू ४०रू ३७.६७
काउली तराई (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.३३
मूला रातो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.३३
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.६७
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी)रू २७०रू २८०रू २७५.००
घिरौला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू १२०रू १११.६७
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बरेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
पालूगो साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
तरुल (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १००रू १२०रू १११.६७
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
कुरीलो (के.जी.)रू ७००रू १०००रू ८३३.३३
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
पुदीना (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू १११.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मौसम (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६३.३३
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२६.६७
लप्सी (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १४८.३३
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २५०रू ३५०रू ३००.००
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५००रू ५५०रू ५२६.६७
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १३०रू १४०रू १३५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू १००रू १२०रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३५०रू ३७०रू ३६०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २७०रू २६०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २६०रू ३००रू २८०.००
रुख टमाटर (केजी)रू १४०रू १६०रू १५०.००