अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

आलु रातो (के.जी.)रू ३५रू ३७रू ३६.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ३७रू ४०रू ३८.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७५रू ७८रू ७६.३३
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.६७
गाजर(तराई) (केजी)रू २०रू २५रू २२.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.६७
काउली स्थानिय (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.६७
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ४५रू ४२.३३
काउली तराई (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.६७
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.३३
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.६७
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
तितो करेला (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी)रू १९०रू २००रू १९५.००
घिरौला (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सलगम (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बरेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
रायो साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
पालूगो साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बकूला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
तरुल (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६६.६७
कोइरालो (के.जी.)रू ३५०रू ३८०रू ३६६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
पुदीना (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
गान्टे मूला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २६०रू २३७.५०
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.६७
मौसम (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६३.३३
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
अम्बा (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
लप्सी (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २५०रू ३५०रू ३००.००
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५००रू ५५०रू ५२६.६७
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १८०रू १९०रू १८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १८०रू १९०रू १८५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २३०रू २२५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २७०रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २६०रू ३००रू २८०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३६०रू ३५५.००
रुख टमाटर (केजी)रू १४०रू १६०रू १५०.००