अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ४ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

आलु सेतो (के.जी.)रू ३०रू ३२रू ३१.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७२रू ७६रू ७४.२०
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २२रू ३०रू २६.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २०रू २६रू २३.४०
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बोडी(तने) (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू ११०रू १०५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू १४०रू १५०रू १४५.००
घिरौला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
मेथीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बकूला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
तरुल (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २४०रू २८०रू २५८.००
कुरीलो (के.जी.)रू ७००रू ८००रू ७५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
कोइरालो (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
सौफको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.३३
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
रुख कटहर (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
लप्सी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५००रू ५५०रू ५२५.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४२०रू ४८०रू ४५०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १४०रू १५०रू १४५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू १००रू १२०रू ११०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ३०रू ५०रू ४०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २७०रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २६०रू २८०रू २७०.००
रुख टमाटर (केजी)रू १४०रू १५०रू १४५.००