अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ५ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

आलु रातो (के.जी.)रू ३६रू ३८रू ३७.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ३८रू ४०रू ३९.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ३०रू ३२रू ३१.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७५रू ८०रू ७८.००
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २८रू २४.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २०रू २६रू २३.४०
काउली स्थानिय (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १७०रू १८०रू १७६.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ६५रू ७५रू ७०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ६५रू ७५रू ७०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ६५रू ७५रू ७०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
टाटे सिमी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू १४०रू १५०रू १४५.००
घिरौला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
पिंडालू (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.३३
पालूगो साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बकूला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
तरुल (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २४०रू २८०रू २६०.००
कुरीलो (के.जी.)रू ६००रू ८००रू ७००.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.३३
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
कोइरालो (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
सौफको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६४.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.५०
मौसम (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १४०रू १५०रू १४५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ११०रू १३०रू १२०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
लप्सी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २५०रू ३५०रू ३००.००
किवि (केजी)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४२०रू ४८०रू ४५०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १२०रू १४०रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू १००रू १२०रू ११०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २३०रू २५०रू २४०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू १९०रू १८६.६७
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २७०रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २६०रू २८०रू २७०.००
रुख टमाटर (केजी)रू १५०रू १६०रू १५५.००