अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ६ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

आलु रातो (के.जी.)रू ३८रू ४०रू ३९.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ३८रू ४०रू ३९.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ३२रू ३५रू ३३.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७०रू ७५रू ७२.४०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २६रू २३.४०
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २०रू २५रू २२.५०
काउली स्थानिय (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
घिरौला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
मेथीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बकूला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
तरुल (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १४०रू १८०रू १६०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २४०रू २८०रू २६०.००
कुरीलो (के.जी.)रू ७००रू ९००रू ८००.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सजिवन (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९३.३३
सौफको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
कागती (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६६.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.५०
मौसम (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १४०रू १५०रू १४५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ११५रू १३०रू १२३.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
निबुवा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
लप्सी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.००
किनु (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २५०रू ३५०रू ३००.००
किवि (केजी)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
अमला (के.जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४२०रू ४८०रू ४५०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ३०रू ५०रू ४०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २७०रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
रुख टमाटर (केजी)रू १४०रू १५०रू १४५.००