अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ८ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ३८रू ४२रू ४०.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७०रू ७५रू ७२.४०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू ११०रू १०५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२४.००
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
घिरौला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
रायो साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
मेथीको साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
तरुल (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.)रू ७००रू ८००रू ७५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
सौफको साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
कागती (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९३.३३
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.३३
मौसम (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १६०रू १५५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
लप्सी (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २५०रू ३५०रू ३००.००
किवि (केजी)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
अमला (के.जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४३०रू ४८०रू ४५५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १२०रू १३०रू १२६.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २४०रू २५०रू २४६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २७०रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २६०रू २८०रू २७०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३६०रू ३५५.००
रुख टमाटर (केजी)रू १५०रू १६०रू १५५.००