अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १५ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४४रू ४६रू ४५.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ३८रू ४०रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७०रू ७५रू ७२.४०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.५०
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २०रू २५रू २२.५०
काउली स्थानिय (के.जी.)रू १५रू २५रू २०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
तितो करेला (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
बरेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
मेथीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २२०रू २६०रू २४०.००
कुरीलो (के.जी.)रू ५००रू ६००रू ५५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
कोइरालो (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३३.३३
रातो बन्दा (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
सौफको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३४०रू ३२०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १२०रू १४०रू १३०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १६०रू १५५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २५रू ३०रू २८.३३
रुख कटहर (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
किनु (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू २५०रू ३५०रू ३००.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४३०रू ४८०रू ४५५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २६०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १७०रू १९०रू १८०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २७०रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३६०रू ३५५.००
रुख टमाटर (केजी)रू १५०रू १६०रू १५५.००