अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २२ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४४रू ४६रू ४५.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ३८रू ४०रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६८रू ७२रू ७०.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू १५रू २५रू १९.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू १५रू २५रू २०.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू १५रू २५रू २०.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू ११०रू १०५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
तितो करेला (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
लौका (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
बरेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पिंडालू (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
तरुल (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २७०रू ३२०रू ३०२.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३५०रू ४५०रू ४००.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
कोइरालो (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
पुदीना (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
अंगुर(कालो) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १४०रू १५०रू १४५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८४.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
किनु (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
किवि (केजी)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २६०रू २७०रू २६५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९६.६७
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २७०रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३६०रू ३५५.००