अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २५ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६५रू ७०रू ६७.६७
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.६७
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.६७
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू १०रू १५रू १२.३३
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू १०रू १५रू १२.३३
काउली स्थानिय (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू १५रू २०रू १७.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.६७
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.३३
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३२.६७
बोडी(तने) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
घिरौला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
भिण्डी (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
पालूगो साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बकूला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
तरुल (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३३.३३
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
कुरीलो (के.जी.)रू ४००रू ५००रू ४५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७६.६७
कोइरालो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६३.३३
सौफको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
पुदीना (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १४०रू १५०रू १४५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ६०रू ८०रू ६८.३३
रुख कटहर (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
किनु (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
किवि (केजी)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२६.६७
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २३०रू २५०रू २४०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू १००रू १२०रू ११०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २६०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १७०रू १८०रू १७५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००