अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २८ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ५५रू ६२रू ५९.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७५रू ८०रू ७८.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३५रू २९.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २०रू २५रू २३.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
बोडी(तने) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५४.००
परवर(तराई) (केजी)रू १००रू ११०रू १०५.००
घिरौला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११३.३३
पालूगो साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
तरुल (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १७०रू २१०रू १९०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
कुरीलो (के.जी.)रू ४००रू ५००रू ४५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १००रू १५०रू १२५.००
कोइरालो (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
जुनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
रुख कटहर (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अमला (के.जी)रू १००रू ११०रू १०५.००
अदुवा (के.जी.)रू २३०रू २५०रू २४०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२४.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २६०रू २७०रू २६६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४३.३३
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००