अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २९ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
आलु रातो (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७५रू ८०रू ७८.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.५०
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २८रू ३५रू ३१.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू १५रू २५रू २०.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १४०रू १६०रू १५०.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२४.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
परवर(तराई) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
घिरौला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
पिंडालू (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बकूला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
तरुल (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९२.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
कुरीलो (के.जी.)रू ४००रू ५००रू ४५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १००रू १५०रू १२५.००
कोइरालो (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १३०रू १५०रू १४०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू १००रू ११०रू १०५.००
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अमला (के.जी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
अदुवा (के.जी.)रू २३०रू २५०रू २४०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २६०रू २७०रू २६५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००