अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ६ बैशाख । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ३८रू ४०रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६५रू ७०रू ६७.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
गाजर(तराई) (केजी)रू ३०रू ३५रू ३२.५०
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १४०रू १३०.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू ८०रू १००रू ८८.००
लौका (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.००
परवर(तराई) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८४.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
बरेला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
पिंडालू (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
रायो साग (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
पालूगो साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
बकूला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तरुल (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १३०रू १६०रू १४५.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३३०.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३३३.३३
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
कोइरालो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २३३.३३
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
अनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.३३
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १६०रू १५५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ३५रू ४५रू ४०.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
किनु (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अमला (के.जी)रू १००रू ११०रू १०५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू २५०रू ३००रू २७५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ८०रू ६५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २७०रू २९०रू २७८.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००