अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ९ वैशाख । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

आलु रातो (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.६७
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४५रू ५०रू ४७.६७
आलु सेतो (के.जी.)रू ३८रू ४०रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६५रू ७०रू ६७.६७
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३२.६७
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.६७
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १३०रू १२०.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
लौका (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिरौला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.६७
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बरेला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
रायो साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
पालूगो साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बकूला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
तरुल (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६३.३३
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
कोइरालो (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
पार्सले (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
पुदीना (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३३.३३
गान्टे मूला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
अनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.६७
मौसम (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १६०रू १५५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
किनु (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३३.३३
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
अमला (के.जी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २७०रू २८०रू २७५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३६०रू ३४३.३३
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६६.६७
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००