अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १० वैशाख । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ३०रू ३६रू ३३.२०
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू २५रू ३५रू ३०.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४८रू ५२रू ४९.६०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६८रू ७२रू ६९.६०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
टाटे सिमी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लौका (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
रायो साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
तरुल (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १६०रू २००रू १८०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
कोइरालो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २३३.३३
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
अनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.३३
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
जुनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९३.३३
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू १००रू ११०रू १०६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ८०रू ६४.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २७०रू २८०रू २७६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००