अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १४ वैशाख । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६५रू ७०रू ६८.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गाजर(तराई) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
टाटे सिमी (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिरौला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
झिगूनी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू १५रू ३०रू २४.००
भिण्डी (के.जी.)रू ९०रू ११०रू १००.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
रायो साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू २३०रू २६०रू २४२.५०
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ४००रू ४५०रू ४२८.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
कोइरालो (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
सौफको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
पुदीना (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २६०रू ३००रू २८०.००
अनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.३३
जुनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ५९.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २७०रू २८०रू २७६.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ६०रू १००रू ७८.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २७०रू २८०रू २७६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००