अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ५ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५५रू ५३.८०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८०रू ८५रू ८३.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ११०रू १३०रू १२०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ११०रू १३०रू १२०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १४०रू १३०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ३०रू ५०रू ४०.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २५रू ३५रू २९.००
भिण्डी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १४०रू १८०रू १६०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३३०रू ३०२.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सेलरी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३३०रू ३१५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
मौसम (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू २००रू २२०रू २१०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६२.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २६०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १२०रू १३०रू १२६.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८४.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ६०रू १००रू ८०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २५८.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
सिताके च्याउ (के.जी.)रू ९००रू १०००रू ९५०.००