अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ९ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५४.४०
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५८रू ५५.२०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४५रू ४८रू ४६.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७८रू ८३रू ८१.४०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ५५रू ६५रू ६०.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
स्कूस (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तरुल (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १४०रू १८०रू १६०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३५०रू ४००रू ३८०.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३३०रू ३१५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १६०रू १७०रू १६५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
मौसम (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७०.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
किवि (केजी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू १००रू १५०रू १२३.७५
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५४.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००