अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १८ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २६रू २२.६०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ३२रू ४५रू ३९.४०
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू २५रू ३२रू २८.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५२.४०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६५रू ७२रू ६८.८०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
मकै बोडी (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
तितो करेला (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
परवर(तराई) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
घिरौला (के.जी.)रू २०रू ३०रू २६.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
भिण्डी (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्कूस (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
रायो साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १८०रू २२०रू २०४.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २५०रू ३००रू २७६.००
कुरीलो (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११३.३३
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
सेलरी (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
पुदीना (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २५०रू २३०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
मौसम (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ५८.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १७०रू १८०रू १७५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४६.६७
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००