Uncategorized

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १९ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १५रू २५रू २०.४०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ३२रू ४०रू ३५.८०
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५२.४०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४५रू ४७रू ४६.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६५रू ७२रू ६८.८०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३५रू ४५रू ४०.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
मकै बोडी (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५४.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
तितो करेला (के.जी.)रू २०रू ३०रू २६.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
परवर(तराई) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिरौला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
भिण्डी (के.जी.)रू २०रू २५रू २३.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
रायो साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १८०रू २२०रू २००.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २४०रू २८०रू २६०.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
सेलरी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २४०रू २२०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३३.७५
मौसम (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५४.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ३००रू ४००रू ३५०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १७०रू १८०रू १७५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००