अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २० जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ३४रू ४२रू ३७.८०
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५२.३३
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४५रू ४७रू ४६.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६५रू ७०रू ६७.३३
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६५रू ७५रू ७०.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
मकै बोडी (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
तितो करेला (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिरौला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्कूस (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
पालूगो साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १६०रू २००रू १८०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
कुरीलो (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
सेलरी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७६.६७
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२६.६७
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
मौसम (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६६.६७
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२६.६७
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १७०रू १८०रू १७५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००