अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २१ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १८रू २५रू २१.६०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ३२रू ४०रू ३५.६०
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू २०रू २५रू २३.३३
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५३.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४५रू ४६रू ४५.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७०रू ७५रू ७३.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २४.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५४.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
तितो करेला (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
परवर(तराई) (केजी)रू ५५रू ६०रू ५८.३३
चिचिण्डो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
घिरौला (के.जी.)रू ३०रू ५०रू ३८.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
भिण्डी (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
रायो साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७४.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २६०रू ३००रू २८४.००
कुरीलो (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६३.३३
सजिवन (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
सेलरी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २४०रू २२०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
तरबुजा(पाटे) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.५०
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५०.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३८३.३३
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १७०रू १८०रू १७५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००