अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २२ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.३३
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ३३रू ५०रू ४१.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५२.३३
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४५रू ४६रू ४५.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७०रू ७५रू ७२.३३
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.६७
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.६७
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तितो करेला (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
घिरौला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
भिण्डी (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
रायो साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
पालूगो साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १२०रू २००रू १६६.६७
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
कुरीलो (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सजिवन (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
सेलरी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६६.६७
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २४०रू २२३.३३
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.६७
तरबुजा(पाटे) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.६७
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू १८०रू १६६.६७
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७६.६७
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १७०रू १८०रू १७५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००