अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २५ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ३०रू ३५रू ३२.४०
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५२.५०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७०रू ७५रू ७२.४०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू १८रू २५रू २१.६०
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५३.३३
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २०रू ३०रू २६.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
बोडी(तने) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
मकै बोडी (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १४०रू १३०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.)रू २५रू ३०रू २८.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
परवर(तराई) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिरौला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
भिण्डी (के.जी.)रू २८रू ३५रू ३१.६०
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
पिंडालू (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
स्कूस (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
रायो साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
पालूगो साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २६.६७
मेथीको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९२.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
कुरीलो (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३३.३३
कागती (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६६.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
आँप(दसहरी) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २५रू ३०रू २८.३३
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १५०रू १२५.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ३००रू ४००रू ३५०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २३०रू २५०रू २४२.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १७०रू १८०रू १७६.६७
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००