अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २८ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १५रू २२रू १९.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू २६रू ३०रू २७.६०
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५२.४०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७५रू ८०रू ७८.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू १५रू २५रू १९.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २०रू ३०रू २६.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बोडी(तने) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.००
मकै बोडी (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १५०रू २००रू १७५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
स्कूस (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १८०रू २२०रू १९६.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६३.३३
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
सेलरी (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २६०रू २४२.५०
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
आँप(दसहरी) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.३३
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४४.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू ११०रू १३०रू १२०.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००