अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २९ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.३३
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू २६रू ३२रू २९.३३
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५२.३३
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७५रू ८०रू ७७.६७
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू १८रू २२रू २०.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
मकै बोडी (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १३०रू १५०रू १३८.३३
भटमासकोशा (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
घिरौला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
पिंडालू (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
स्कूस (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
कुरीलो (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
सेलरी (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २६०रू २४०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.३३
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २२०रू २००.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२५रू ३३०रू ३२८.३३
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००