अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ३० जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.३३
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १५रू २२रू १९.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू २७रू ३०रू २८.४०
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५३.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५२रू ५१.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८०रू ८५रू ८३.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
बोडी(तने) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.००
मकै बोडी (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५६.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १४०रू १८०रू १६०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
परवर(तराई) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्कूस (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १६०रू २००रू १८०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २७०रू ३००रू २८६.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सजिवन (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
पुदीना (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
आँप(दसहरी) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २५रू ३५रू ३०.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५०.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३६.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू ३००रू ४००रू ३५०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७२.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००